_______________________________________________________________________________

Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn mede- mens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.

Ik stel het belang van de patiŽnt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiŽnt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.

Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.


_______________________________________________________________________________

Met de eed/belofte wordt beoogd dat een arts de medische kennis niet zal misbruiken, ook niet onder druk. Deze toevoeging is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948, die mede werd opgesteld met als doel om herhaling van misbruik van medische kennis, zoals dat tijdens de Tweede Wereldoorlog optrad, te voorkomen.

In samenhang hiermee is ook het medisch beroepsgeheim van belang.


Terug naar begin van deze pagina